Ehl-i kıble (ehlü’l-kıble)

  “Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılanlar” anlamındaki ehl-i kıble (ehlü’l-kıble) tamlaması, İslâm literatüründe…

Ethos ile Nomos ya da Kanun ile Etik

    1: Hatırlayalım: Bin Ali Yıldırım başbakan iken bir konuşmasında, “bir konuda kanun varsa…

Bir Devrin Sonu Ya Da Venezuela

1: 16. yüzyıldan sonra sanayileşme aşamasına geçmiş, güçlenmiş, askeri bakımdan üstünlüğü ele…

Yeni Bir Başlangıç İçin Gerekli Düşünsel Mirasa Sahibiz

İslami hareketin içinde bulunduğu trajik düşüşten çıkışın imkânlarını siyasal ve düşünsel temelde…

Ne Yapalım? Ne Yapmayalım?

İçinde yaşadığımız toplumun birçok menfi yönlendirici etkiyle, düşünceleri körleştirip sığlaştırılıyor. Bu etki,…

İslamsız İslamcılık Zamanı!

1. Tarihin ve toplumun dışından geldiği için şartlarla ve zamanlarla, kozmik kültürler ve…