Tarih

Mustafa Sabri Efendi’nin “Şari” ve Teşri” anlayışı

Mustafa Sabri Efendi bilindiği gibi II. Meşrutiyet döneminin etkin isimlerindendir ve temsil gücü yüksek bir şahsiyettir. Lakin ne yazık…

Bir Kriz Değerlendirmesi: Medine’de Pahalılık

1.Hicri 7. Yıldı. Hicaz yarımadasının bazı bölgelerinde baş gösteren, 8. Yılda Medine’yi de etkisine alan bir kıtlık devresi yaşanır….

Parlamentonun İngiltere Özelinde Kısa Tarihi ve Muhalefet

Günümüzde parlamentoların asli yetkisi kanun yapmaktır. Fakat demokratik parlamentoların tarihsel açıdan erken örneklerinden kabul edilen İngiltere’de başlangıçta durum böyle…

İslam Devleti’ne Dair

İslam devleti kavramı, 20. yüzyıl öncesinde hiç kullanılmadığını söyleyebiliriz. Kavram olarak kullanılmamış olması “devlet” olgusunun modern öncesi…

Liberalliğin Kökenine Dair

II. Kartaca Savaşı sonrası Roma’da yaşanan kriz dinsel hayatında değişimine neden olmuştu. M.Ö. 496’da son Etrüsk kralının sürülmesinden ve…

Türkiye Modernleşirken Müslüman Nereye Savruluyor?

“Bize bir nazar oldu, Cuma’mız Pazar oldu, Ne olduysa bize hep, azar azar oldu.” (Arif Nihat Asya) Modernleşme özü itibarıyla…

Gomidas Vartabed

Dünya müziklerine öteden beri bir ilgim vardır. Hayatının belli bir dönemine kadar tasavvuf tınıları dışında her müziğe kendini kapatmış…