Liberalliğin Kökenine Dair

Yazıyı Paylaş

II. Kartaca Savaşı sonrası Roma’da yaşanan kriz dinsel hayatında değişimine neden olmuştu. M.Ö. 496’da son Etrüsk kralının sürülmesinden ve Cumhuriyet’in kurulmasından sonra Aventinus tepesinin eteğinde yeni bir üçlü tanrı grubu oluşturuldu. Ceres, Liber ve Libera adıyla ortaya çıkan bu tanrı grubu için bir tapınak dikilmiş ve bereketin koruyucusu rolündeki bu üçlü tanrıya tapımın kuruluşunda muhtemelen siyasi aktörler önemli rol oynamıştı. Liber adı Hint Varupa’nın İtalya üzerindeki etkisi sonucunda türemişti. Kök olarak da “filizlenmeyi, doğum ve hasadı sağlayan” anlamına geliyordu. Aziz Augustinus’a göre Liber ve Libera çifti, cinsel birleşme sırasında ersuyunu serbest bırakarak evrensel döllenmeyi ve doğurganlığı destekliyordu. Hatta İtalya’nın bazı yerlerinde bu tanrılar için Liberalia şenlikleri yapılıyordu. Bu şenlikler özelliği ise tamamen edep dışı unsurlar içermesiydi. Bir fallusun taşındığı tapım alayı sırasında en iffetli kocakarılar bu fallusa taç takıyor, edepsiz sözler söylüyorlardı. Erken bir dönemde Ceres, Liber ve Libera üçlüsü Demeter, Dionysos ve Proserpine üçlüsüyle özdeşleştirildi. Bakhus adıyla meşhur olan Liber Dionysos tapımının yaygınlaşması sonucunda ileride olağanüstü bir talihe sahip olacaktı.

Liber’in antikitede elde ettiği talih günümüzde hala geçerliğini korumaktadır. Liberal kavramının kökeninde bu tapımın izleri var. Bugün serbestlik, özgürlük anlamında yürütülen politikanın kökeninde Liber tanrısı için yapılan Liberalia şölenlerinin etkisi olduğunu gözden kaçıramayız. Cinselliğin, gayri ahlakiliğin alalen gösterildiği bu şenliklere verilen ad bugün politik bir tavrın sembol kavramıdır. Liberallik köken olarak cinsel sapkınlığın en kaba şekilde serbest olarak gösterildiği bir tapınımın çağımıza yansıyan izdüşümüdür.

altnskyavuz@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir