Hüseyin Pehlivan

 Ehl-i kıble (ehlü’l-kıble)

  “Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılanlar” anlamındaki ehl-i kıble (ehlü’l-kıble) tamlaması, İslâm literatüründe kendilerince küfre girmediği kabul edilen değişik mezheplere…

Ne Yapalım? Ne Yapmayalım?

İçinde yaşadığımız toplumun birçok menfi yönlendirici etkiyle, düşünceleri körleştirip sığlaştırılıyor. Bu etki, akıllı telefonlarla, çevremizdeki görsel, duyusal etkilerle, medyayla,…

Parlamentonun İngiltere Özelinde Kısa Tarihi ve Muhalefet

Günümüzde parlamentoların asli yetkisi kanun yapmaktır. Fakat demokratik parlamentoların tarihsel açıdan erken örneklerinden kabul edilen İngiltere’de başlangıçta durum böyle…

İslam Devleti’ne Dair

İslam devleti kavramı, 20. yüzyıl öncesinde hiç kullanılmadığını söyleyebiliriz. Kavram olarak kullanılmamış olması “devlet” olgusunun modern öncesi…

Modern İktisadi Aklın Ürettiği Cahili Çalışma İdeolojisi ve Müslümanlık

Dünyanın geldiği dönemde faşizm ve Marksizm yıkılmış çözüm ortaya koyma iddialarını kaybetmişlerdir. Bireysel özgürlükleri ve hakları temel aldığı iddiasıyla…

Modern Çağda Müslümanın @ Hali

Kişisel veya toplumsal olarak insanların başkalarını nasıl anlayıp kabul ettikleri veya etmedikleri konusu mensubiyetlerinin temel özelliklerini de ortaya çıkarır….

Bir Şahsiyet İnşâsı Çabası: Müslümanca Düşünme

Vahyin Hz peygambere nazil oluşu ile başlayan süreçte kapsamlı, özgün ve çağının cahiliyesinin sapkınlıkları işaret ede ede Allah’ın yeniden…