Perspektif

Düşünce Tarihinde ve İslam’da Ahlâk

AHLÂK İnsan davranışlarının temelinde sahip oldukları inanç, gelenek ve düşüncelerinden doğan ahlâki ilkeler bulunmaktadır. Doğru veya yanlış olsun, iradi olarak…

Modern Sahte Tanrının Teolojisi: Ekonomi

Serbest Pazar Ekonomisi  Ya da Ticareti Denen 1: Önce birkaç şey: Birincisi; Dünya yaratılalı ve kurulalı, bir düzene sokulup varlık aleminin…

Mülk Devlet ve Değişim

Mülk deyince, menkul ve gayri menkul maddi varlıklar, çalışarak yahut miras ve rant yoluyla elde edilen edinimler akla gelir…

Muhafazakâr Kisve

Aşağıdaki yazı 47 yaşında ölen sosyalist akademisyen Ulus Baker’in “muhafazakarlık” üzerine dikkat çekici bir çalışmasını içeriyor. Muhafazakarlık, genel çerçevede…

Post Modern Bir İcat: “İnsan Olmak”

1: Neo-liberalizmin, neo-kolonyalizmin, neo-küreselliğin markalı ve tescilli ürünü olduğu besbelli bir söylem moda oldu şimdilerde; önce insan olmak. Soyut olduğu, hayali…

Niye İndin Hira’dan?

Niye indin Hira’dan? İletişim araçları hayatı etkisi altına aldığı kadar hızlandırıyor, önceden kurgulu bilgilerin görsel etkinliğiyle yayılıyor, yeryüzü çapında etkisini…

Yeni Bir Başlangıç İçin Gerekli Düşünsel Mirasa Sahibiz

İslami hareketin içinde bulunduğu trajik düşüşten çıkışın imkânlarını siyasal ve düşünsel temelde ele almak gerekiyor. Üretilmesi gereken yeni siyasal…

İslamsız İslamcılık Zamanı!

1. Tarihin ve toplumun dışından geldiği için şartlarla ve zamanlarla, kozmik kültürler ve dil imkanlarıyla kayıtlı ve bağlı olmayan vahiy/din,…

Bir Kriz Değerlendirmesi: Medine’de Pahalılık

1.Hicri 7. Yıldı. Hicaz yarımadasının bazı bölgelerinde baş gösteren, 8. Yılda Medine’yi de etkisine alan bir kıtlık devresi yaşanır….

Parlamentonun İngiltere Özelinde Kısa Tarihi ve Muhalefet

Günümüzde parlamentoların asli yetkisi kanun yapmaktır. Fakat demokratik parlamentoların tarihsel açıdan erken örneklerinden kabul edilen İngiltere’de başlangıçta durum böyle…