modernite

İmkânsız Devlet: Modern Çağda Bir İslam Devleti Niçin Mümkün Değildir?

İmkansız Devlet  Orjinal Adı: The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament Yazar:…

Modern Sahte Tanrının Teolojisi: Ekonomi

Serbest Pazar Ekonomisi  Ya da Ticareti Denen 1: Önce birkaç şey: Birincisi; Dünya yaratılalı ve kurulalı, bir düzene sokulup varlık aleminin…

Kene Tipi Algı Hapishanesi

Hava, henüz duyumsanmamış duygularla dolu. Algılanmayı bekleyen o kadar çok şey var ki. Ve bizler olabildiğince az algıyla hayatta…

Tarihselcilik: Sekülerizme Açılan Kapı

Geçmişte ve günümüzde Kur’ân’ın tarihselliğine dayalı tezlerin iki temele dayandığı dikkati çekmektedir. Bunlardan ilki, genelde geçmiş bir tarihin, özelde…

İslamsız İslamcılık Zamanı!

1. Tarihin ve toplumun dışından geldiği için şartlarla ve zamanlarla, kozmik kültürler ve dil imkanlarıyla kayıtlı ve bağlı olmayan vahiy/din,…

Parlamentonun İngiltere Özelinde Kısa Tarihi ve Muhalefet

Günümüzde parlamentoların asli yetkisi kanun yapmaktır. Fakat demokratik parlamentoların tarihsel açıdan erken örneklerinden kabul edilen İngiltere’de başlangıçta durum böyle…

Haydin cenge!

Kime, neye karşı bu cenk? Nefse karşı mı? Komşuya, şehre, yöneticiye karşı mı? Küfre kafire karşı mı? Cehalete, vurguna,…

Bizim Büyük Mecburiyetlerimiz

Modern insanın hayatla kurduğu ilişkiyi belkide en iyi özetleyen kelimelerden biri mecburiyet. Sadece yaşamını sürdürmeye dair zorunlulukları…

Modern Dönemde Müslümanlık ve Muhalefet

Aklın üstünde herhangi doksayı kabul etmeyerek aklın belirsizlikleri içinde,  temelsizlik temeli üzerinde şekillendirilen, istisna ve krizleri norm haline getirme…