modern devlet

İmkânsız Devlet: Modern Çağda Bir İslam Devleti Niçin Mümkün Değildir?

İmkansız Devlet  Orjinal Adı: The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament Yazar:…

Mülk Devlet ve Değişim

Mülk deyince, menkul ve gayri menkul maddi varlıklar, çalışarak yahut miras ve rant yoluyla elde edilen edinimler akla gelir…

Üç Meselesiz Ufkumuz

1… Tanzim Satış Sistemi A: Sosyalist idealle yola çıkan sosyal demokrat belediyelerce 70’lerde denenmiş, dönemin iktidarı tarafından desteklenmiş, yokluk ve…

İslam Devleti’ne Dair

İslam devleti kavramı, 20. yüzyıl öncesinde hiç kullanılmadığını söyleyebiliriz. Kavram olarak kullanılmamış olması “devlet” olgusunun modern öncesi…

Modern Devlet-Demokrasi Ve 1921 Türkiyesi

1.Bir Gariptir Modern Devlet Modern devlet, yapısal olarak kurumsal ve soyut haliyle, kendini yönetenlerin dışında ve ötesinde kutsaldır, ezelidir. Yasa…