Ahlak

Düşünce Tarihinde ve İslam’da Ahlâk

AHLÂK İnsan davranışlarının temelinde sahip oldukları inanç, gelenek ve düşüncelerinden doğan ahlâki ilkeler bulunmaktadır. Doğru veya yanlış olsun, iradi olarak…

Ethos ile Nomos ya da Kanun ile Etik

    1: Hatırlayalım: Bin Ali Yıldırım başbakan iken bir konuşmasında, “bir konuda kanun varsa orada etik aranmaz” demiş, hemen hiç bir…