Hüseyin Alan

Rızk Tehdidiyle İtaat Bekleyen Muktedirlere Karşı Müslümanca Tavır

Tarihin her devresinde ve her toplumunda görüldüğü zorbaların ortak özellikleri vardır: Bunlar sayısal olarak azınlıktır. Buna karşılık örgütlenmeyi ve…

Cahiliyye İslamcılığı Devşiriyor mu?

Bu ülkede Müslümanların bugünkü hikayesi, büyük ölçüde 1839 Tanzimat fermanıyla bağlantılıdır. Orada bir kırılma yaşandı. Özümüz değiştirilmeye başlandı. O…